Registrace ÚKZÚZ

Jsme registrováni Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně "pro výrobu a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu" pod registračním číslem 1350.

Kopii zašleme na přání, případně bude přiložena při prodeji k sadbě.