Tak zvaná energetická vrba je keřem druhu Salix viminalis var. Gigantea s velmi velkým počtem odrůd. Těchto odrůd je na světě několik tisíc. V našem mírném podnebí existuje několik set odrůd energetické vrby vypěstovaných Poláky, Dány a Švédy, keř vrby může být pořezáván opakovaně - to znamená, že po setnutí, nejčastěji po 3-4 letech, je po dosažení somatické zralosti pořezán a odrůstá ze setnutého místa.

Při správném pěstování vrby lze z 1ha dosáhnout výnosu až 15-20 tun sušiny v průběhu jednoho roku vegetace. To znamená, že během tří až čtyř let lze sklidit cca 40-70 tun sušiny. Výnosy z této rostliny se odvíjejí od několika faktorů - mezi ty nejdůležitější patří:

  • volba vhodné odrůdy nebo klonu pro konkrétní místní podmínky, jako např.: kvalita půdy, hydratace, místní počet srážek, sklon svahu atp.
  • způsob výsadby a způsob sklízení vrby
  • způsob pěstování v období růstu a vývoje
  • hnojení

V současné době existuje mnoho strojů a zařízení pro sklízení a zpracování vrby.

Poptávka po biomase zemědělského původu a obzvláště pak po biomase pocházející ze zvláštních stanovišť s rostlinami pěstovanými na obdělávaných půdách v rámci tzv. SRF (SHORT ROTATION FORESTRY) je v současné době velmi velká a bude se vyvíjet i nadále, protože jde o obnovitelný zdroj energie.

Všechny země EU jsou povinny vytvářet elektrickou energii a v nejbližší době také tepelnou energii z obnovitelných zdrojů energie, včetně biomasy.

Odrůdy vrby, které pěstujeme a které nabízíme, byly vypěstovány na Warminsko-Mazurské univerzitě v Olsztyně (Polsko). Odrůdy nejsou patentově chráněny.