Odrůdy topolu AF8 a AF2 jsou vyšlechtěné v severní Itálii. Klimatické podmínky v severní Itálii jsou podobné našim. Odrůdy vznikly dlouhodobým šlechtěním topolů z celého světa za účelem vysoké rychlosti růstu, odolnosti vůči chorobám a škůdcům a větší hustotu dřevní hmoty. Odrůdy lze použít jak na pěstování levného palivového dřeva, dřevní štěpky (biomasu).
 

Země vyšlechtění: Itálie
Druh: Populus x canadensis
Původ: Umělé opylení
Rodiče: Matka: P. deltoides 145–86 (Illinois – USA), otec: P. nigra 40 (Piemonte – Italia)
Rok vyšlechtění: 1994
Pohlaví: samčí
Vzhled: přímý kmen, kuželovitá koruna, silná vrcholová dominance
Začátek vegetace: okolo 5. dubna
Celkové odlistění: kolem 2. prosince
Délka vegetačního období: 242 dní
Přizpůsobivost: úrodné půdy, písčité i jílovité s dobrou dostupností vody
Délka mýtního cyklu: 2 nebo 4–5 let
Prořezávání: není nutné
Hustota dřevní hmoty: 0,28 g/cm3
Účel: využívání biomasy pro energii, dřevotřísky, papírenský průmysl, pelety

 

Odolnost proti škůdcům a tolerance chorob: Velmi malá Slabá Dostatečná Vysoká Velmi vysoká
Venturia sp. (strupovitost)       X  
Melampsora sp. (rez)       X  
Marssonina sp. (skvrnitost listová)       X  
Dothichiza populea (Dotichíza)       X  
Černá skvrnitost       X  
Virová mozaika         X
Phleomyzus passerinii (mšice)     X  
Vítr       X